Select Page

El prefix post reflecteix una identitat dinàmica, el moviment de la recerca constant d’una proposta creativa i que es troba treballant clar, però gairebé sempre fora de l’estudi, fora de les pantalles i en continuo contacte i interacció amb l’activitat que requereix el grafisme.

Amb tres esses? per què no?

La comunicació, el disseny, la conceptualització en l’impacte visual com a resultat de la mescla de tendència, eficàcia i excel·lència a parts iguals és el meu manifest.

El prefix post reflecteix una identitat dinàmica, el moviment de la recerca constant d’una proposta creativa i que es troba treballant clar, però gairebé sempre fora de l’estudi, fora de les pantalles i en continuo contacte i interacció amb l’activitat que requereix el grafisme.

Amb tres esses? per què no?

La comunicació, el disseny, la conceptualització en l’impacte visual com a resultat de la mescla de tendència, eficàcia i excel·lència a parts iguals és el meu manifest.

+34 633 372 817

Barcelona